2.2 Trafikhavn

Struer har Limfjordens næststørste havn (første havn blev bygget omkring 1856) og lever med sin centrale beliggenhed og fine faciliteter op til dagens krav om service og fleksibilitet.

Holstebro-Struer Havn er en moderne trafikhavn, der på årsbasis har kapacitet til at betjene op til 1000 fragtskibe med en samlet godsmængde på cirka 1 million ton.
Midt- og vestjydske virksomheder vælger i stigende grad "Grøn Transport på Veje", hvor miljøfordele, der er forbundet med søtransport kun er en af de direkte fordele, havnen kan tilbyde.
  
Velbeliggende oplagrings- og udlejningsarealer er klar til omgående udlejning. 24-timers service betyder, at alle moderne laste- og lossefaciliteter kan betjene skibsfarten døgnet rundt.
Havnens priser er konkurrencedygtige, og en "Noget-for-noget-bonus" gør søtransport over Holstebro-Struer Havn til et stærkt økonomisk alternativ for alle eks- og importvirksomheder i Nordvestjylland med større godsmængder.

Hvis du vil vide mere . . .  
havn