1 Struer Marina > 2 Struer Havne > 3 Struer By > 3.1 Datoer
 
 

3.1 Datoer

Privilegier og bestemmelser

1733 4. december Kancelliet giver stiftamtsmanden besked på at afskaffe ulovligheder til skade for Holstebros borgerskab.[Note 1]
1777 22. juni Kancelliet forbyder indbyggerne i Struer at have oplag af nogen tænkelig vare til udsalg.[Note 2]
1798 28. september Kong Christian 7. giver borgerne i Holstebro lov til at drive købmandsudsalg i Struer og pålægger indbyggerne i Struer og omegn pligt til at handle korn, smør og andre produkter samme sted.[Note 3]
1845 23. april Forordning angående opkøb af landmandens produkter. Det skal herefter være alle landboere (hvad enten det er gårdmænd, husmænd eller inderste) tilladt i landdistrikterne at opkøbe samt at indbringe og sælge alle slags naturelprodukter til købstæderne – dvs. landbrug, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt ”skoveffekter” og tørv. Tilladelsen gælder også forarbejdede produkter, der holder sig inden for grænserne af ”landbo og husflid”, og den gælder således også smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. produkter.
1856 8. marts Lov angående høkerhandel på landet (populært ’Høkerloven’). Det skulle nu være enhver tilladt at drive købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. Tilladelsen gjaldt alle slags kornvarer, brød og andre naturalprodukter fra landbruget, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt let forarbejde produkter (husflid) som smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. Desuden salt, brændeolie, træsko, sæbe, kaffe, sukker, te og tobak m.m. Høkerne måtte dog ikke sælge disse varer i store mængder, og samme varer skulle desuden indkøbes i de danske købstæder, der tillige blev beskyttet af et ”læbælte” på en mil i radius, inden for hvilken høkerhandel ikke var tilladt. Loven trådte i kraft 1. januar 1857.
1857 29. december Næringsloven. Loven trådte først i kraft i 1858 (og flere af bestemmelserne først i 1862) og betød, at alle kunne slå sig ned med ethvert erhverv, om det så var i købstaden eller på landet. Enkelte erhverv var undtaget og krævede særlig tilladelse bl.a. pga. sikkerheds- og sundhedshensyn. Nogle læbælter omkring byerne vedblev dog med at eksistere frem til 1920. For engros-, købmands- og detailhandlen var der et læbælte på 1½ mil, og for de fleste håndværk var der et bælte på 1 mil omkring købstæderne. Næringsloven opløste desuden lavene som erhvervsorganisationer.
1858 20. marts Høkerhandelsrestriktioner for handelspladser og flækker. Bekendtgørelse hvorved det i loven af 29. december 1857 om håndværks- og fabriksdrift samt handel og beværtning med mere (næringsfrihedsloven) indeholdt forbud mod at drive høkerhandel indenfor en vis afstand fra nærmeste købstad også gøres gældende til udvalgte handelspladser og flækker (1 - eller ½ mil).
1917 1. april Struer bliver officielt købstad.[Note 4]
1917 15. februar

Kong Christian 10. underskriver loven, der gør Struer til købstad 1. april samme år.[Note 5]

Kilde : www.byhistorie.dk

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.struer-marina.dk

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign